Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije sporoča, da so sredstva za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino, za namen izobraževanja ali praktičnega usposabljanja, še na voljo. 

 
Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2015 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 31. 3. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

 
Zadnji rok za prijavo je 15.12.2016, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje do 31. 3. 2017.

 
 
Dodatne informacije je možno dobiti v času uradnih ur tudi osebno na naslovu sklada, telefonsko pri Minki Glinšek na tel. št. 01 434 58 93 ali na e-naslovu:minka.glinsek@sklad-kadri.si.