Razpis za delovno mesto "Organizator kulturnega programa"

Razpis za delovno mesto "Organizator kulturnega programa"

Opis del in nalog

Izbrani kandidat/ka bo razporejen na delovno mesto "Organizator kulturnega programa" v sklopu mladinskega centra MIKK in bo opravljal/a naslednje naloge in zadolžitve:
 
- načrtovanje, koordiniranje in organiziranje letnega mladinskega in kulturnega programa v mladinskem centru,
- prijavljanje programov in projektov na področju mladine in kulture na relevantne lokalne, nacionalne in EU razpise,
- iskanje relevantnih razpisov na področju mladine in kulture in izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
- aktivno delovanje in zastopanje interesov zavoda MIKK v mreži MAMA,
- aktivno povezovanje in mreženje s sorodnimi institucijami in posamezniki na področju mladine in kulture v sloveniji in tujini,
- grafično in spletno oblikovanje,
- upravljanje spletnih strani in profilov socialnih omrežij ter njihova optimizacija,
- administrativna dela,
- arhiviranje dokumentacije.
 
 
Pogoji za zaposlitev
 
Od kandidatov oz. kandidatk pričakujemo:
 
- zaključeno V. stopnjo izobrazbe,
- 3 leta delovnih izkušenj na podobnem področju
- poznavanje sodobne kulturne produkcije
- poznavanje mladinske dejavnosti in mladinske problematike na lokalnem in nacionalnem nivoju
- poznavanje področja razpisnih dejavnosti,
- računalniško pismenost (MS Office orodja, internet in e-mail),
- aktivno poznavanje in uporabo orodij za grafično oblikovanje (vsaj Adobe Illustrator in Photoshop),
- organizacijske sposobnosti
- sposobnost komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku,
- sposobnost samostojnega dela in sposobnost timskega dela,
- sposobnost dolgoročnega načrtovanja;
- samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost,
- poznavanje poslovne korespondence
- ne sme biti v kazenskem postopku ali kaznovan za dejanja gospodarskega kriminala
 
 
Večjo možnost za zaposlitev bodo imeli kandidati, ki bodo v svoji prijavi lahko navedli dejstva, ki dokazujejo:
 
- poznavanje dela na področju mladinskih in kulturnih centrov ter kulturne produkcije in postprodukcije,
- posedovanje delovnih izkušenj na področju oblikovanja zvoka in luči ali dokazil o izbraževanjih na omenjenih področjih
- dobro predstavili svojo vizijo in razvoj mladinskih in kulturnih programov v MIKK Murska Sobota
 
 
Prijava in obvezna dokumentacija
 
Kandidati oz. kandidatke morajo prijavi na razpis za prosto delovno mesto priložiti naslednje priloge v slovenskem jeziku:
- skenirano dokazilo o zaključeni zahtevani stopnji izobrazbe,
- CV z delovnimi izkušnjami in kontaktnimi podatki, ki naj obvezno vsebujejo aktiven osebni e-mail naslov in rojstne podatke
- vizijo in razvoj mladinskega centra MIKK
- motivacijsko pismo (zakaj se vidite na tem področju dela);
- potrdilo o nekaznovanosti.
 
 
Rok za prijavo
 
Kandidati/ke morajo posredovati prijavo in obvezno dokumentacijo na razpis za prosto delovno mesto v elektronski obliki na naslov: info@mikk.si z zadevo »Ponudba za zaposlitev - Organizator kulturnega programa« do vključno 31. januarja 2017.
V kolikor bo potrebno, bomo kandidate/ke, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, povabili tudi na praktični preizkus znanj. Če nihče od kandidatov ne bo izpolnjeval zahtevanih pogojev, si pridružujemo pravico, da ne izberemo nobenega prijavljenega kandidata oziroma kandidatke.